NEWS/MEDIA / ร่วมกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ครั้งที่ 47 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

กิจกรรมค่ายศึกษา – พัฒนาชนบท (ค่ายขี่บั้งไฟไปยโสฯ ขี่แตงโมไปหนองหว้า)

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 กับสำนักพิมพ์แม่บ้าน โดยสนับสนุนสินค้า Megachef อาทิเช่น น้ำราดปรุงรสเกรดหนึ่ง, ชุด Gift Set เพื่อแจกสินค้าให้กับผู้เข้าชมบูธและซื้อหนังสือแม่บ้าน

06 May 2019 03:21PM
(Updated: 07 May 2019 01:08AM)


Share :