NEWS/MEDIA / กิจกรรมค่ายศึกษา – พัฒนาชนบท (ค่ายขี่บั้งไฟไปยโสฯ ขี่แตงโมไปหนองหว้า)

กิจกรรมค่ายศึกษา – พัฒนาชนบท
(ค่ายขี่บั้งไฟไปยโสฯ ขี่แตงโมไปหนองหว้า)

กิจกรรมค่ายศึกษา – พัฒนาชนบท (ค่ายขี่บั้งไฟไปยโสฯ ขี่แตงโมไปหนองหว้า)

ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดซุม จังหวัดยโสธร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 9 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยมีการสนับสนุนสินค้า Megachef อาทิเช่น น้ำปลา Megachef, ซอสหอยนางรมเมกาเชฟ, ซีอิ๊วขาวเมกาเชฟ ในการประกอบอาหารภายในค่าย

06 May 2019 03:21PM
(Updated: 07 May 2019 01:08AM)


Share :